SC RADEL & HAHN SRL
J35/4131/2005
RO 15553297
Str. XI Nr. 84, Șag, jud. Timiș
Contact:
+40 356 100608
+40 356 100609
 office@radel-hahn.ro

 

Privacy Notice

RADEL&HAHN SRL has committed to complying with all applicable laws on the protection of the privacy of your personal data. The personal information collected here will be processed by RADEL&HAHN SRLin order to contact you or your company in connection with promotional marketing events and programs, with tenders and contractor, sale, purchase and services agreements.

Your data (name, email address, phone number, etc.) used in the performance of the contract may be archived and processed in any country where RADEL&HAHN SRL or any of its affiliates has its headquarters and by providing your personal information, you agree with the transfer of the information to countries other than your country of residence. Access to your personal information and to the computers and networks where your personal information is archived is restricted to RADEL&HAHN SRL’s employees and contractors and its affiliates and third-party service providers. RADEL&HAHN SRL or third-party service providers will use your personal information only to the extent necessary to meet the objective described in this notice, as permitted or otherwise required by the applicable law or as expressly authorized by you.

RADEL&HAHN SRLwill retain your personal information for the period necessary to fulfil the purposes set out in this notice unless the law requires or permits a longer retention period.

In addition, under the applicable law, you may exercise the right to information, access, rectification (interference with the data), erasure or opposition, not to be subjected to an individual decision and the right to appeal to the courts.

In case you want to exercise these rights, you can submit a dated and signed written request to: office@radel-hahn.roor the following mailing address: RADEL&HAHN SRL Romania, Timis, Sag, str a XI-a no. 84.

The right of opposition may be exercised at any time, due to compelling and legitimate reasons relating to your particular situation, unless there are legal provisions to the contrary. We also specify that you have the right to oppose at any time, free of charge and without any justification, that your personal data is processed for marketing purposes.

 

Notificare de confidențialitate

RADEL&HAHN  SRL s-a dedicat conformării cu toate legile în vigoare privind protejarea confidențialității datelor dvs. personale. Informațiile personale colectate aici se vor procesa de RADEL&HAHN  SRL în scopul de a vă contacta pe dvs. sau societatea dvs. în legătură cu evenimentele și programele promoționale  de marketing, cu oferteleși contractele de antrepriza, subantrepriza, vânzare, cumpărare și servicii.

Datele dvs. (nume, adresa email, numar de telefon etc.)folosite în derularea contractului se pot arhiva și procesa în orice țară în care RADEL&HAHN  SRL sau oricare dintre afiliații acesteia are sedii, iar prin furnizarea informațiilor dvs. personale, sunteți de acord cu transferul informațiilor în alte țări decât țara dvs. de rezidență. Accesul la informațiile dvs. personale și la calculatoarele și rețelele în care sunt arhivate informațiile dvs. personale este restricționat la angajații și contractorii RADEL&HAHN  SRL și afiliații acesteia și terți prestatori de servicii. RADEL&HAHN  SRL sau terții prestatori de servicii vor utiliza informațiile dvs. personale numai în măsura în care sunt necesare pentru a îndeplini obiectivul descris în această notă, după cum se permite sau impune altfel de legea în vigoare sau după cum autorizați dvs. în mod explicit.

RADEL&HAHN  SRL va reține informațiile dvs. personale pe perioada necesară pentru a îndeplini scopurile prevăzute în această notă, dacă nu se impune sau permite prin lege o perioadă de reținere mai îndelungată.

În plus, conform legii în vigoare, dvs. vă puteți exercita dreptul lainformare, de acces, de rectificare (interventie asupra datelor), de radiere sau opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a vă adresa justitiei.

În cazul in care doriți să văexercitați aceste drepturi puteți înainta o cerere scrisă datată și semnată către: office@radel-hahn.ro sau la următoarea adresă de corespondență: RADEL&HAHN  SRL România, Timiș, Localitatea Sag, str a XI-a nr. 84.

Cu privire la dreptul de opoziție acesta poate fi exercitat în orice moment, din cauza unor motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, exceptând cazul în care există dispoziții legale care prevăd contrariul. De asemenea, precizăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele dvs. cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. <br>Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.
more information / mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more information take a look at our Privacy notice.
Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate să permită "permiterea modulelor cookie" pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă. Dacă continuați să utilizați acest site fără a modifica setările cookie-urilor sau dați clic pe "Acceptați" mai jos, atunci sunteți de acord cu acest lucru. Pentru mai multe informații, aruncați o privare la Notificare de Confidențialitate.

Close